Лого
Обучения

Снимки от мобилностите на преподаватели от НСА

Снимки от мобилност на доц. Адриана Любенова

Снимки от мобилност на д-р Долина Генчева

Снимки от мобилност на д-р Ленгерова и д-р Божкова

Снимки от мобилност на д-р Петър Граматиков

Снимки от мобилност на Проф. Веселин Иванов

Снимки от мобилности на доц. Килова и гл.ас. Теодора Димчева