В периода 11.12.2023 г. – 12.12.2023 г., Медицинският университет – Пловдив, в партньорство с осем национални висши училища, организира кариерни борси за студенти по нови междууниверситетски магистърски и докторски програми, в рамките на проект „Омниа“. Основната цел на събитията беше да предоставят платформа за запознаване и колаборация на търсещите и предлагащите работа в специализирани професионални сфери. Борсите бяха тематично обособени според 9-те иновативни учебни програми, разработени в рамките на проекта. В директни срещи с представители на бизнеса, студенти, обучаващи се в програмите, имаха възможност да получат информация за свободни работни или стажантски позиции. Събития акцентираха и върху ползите от въвеждането в практиката на съвременни, отговарящи на пазара на труда, интердисциплинарни образователни програми.

 

Тематични кариерни борси и място на провеждане:

  1. „Иновации и модерни бизнес решения в медицината и фармацията“ (за програми: „Биостатистика“, „Иновативни лекарства“, „Предприемачество и иновации във фармацевтичния бизнес“) – конферентна зала „Бална зала“
  2. „Медицина, спорт и нутрициология“ (за програми „Диететика“, „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“) – конферентна зала „Пловдив“
  3. „Научните постижения заедно с бизнеса в борбата със съвременните епидемии и пандемии“ (за програми „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“, „Иновативни лекарства“, „Предприемачество и иновации във фармацевтичния бизнес“) – конферентна зала „Империал“
  4. „Медицината и психическото здраве на пациентите“ (за програми „Медицина, психология и вяра“, „Гериатрична медицина“, „Палиативна медицина“) – конферентна зала „Панорама“
  5. „Съвременна медицина за повишаване качеството на живот“ (обединяващо събитие за разпространение на резултатите по проекта) – конферентна зала „Бална зала“

 

Организатор: Медицински университет – Пловдив

Участници: обучаеми студенти в нововъведените програми, работодатели, компании, агенции, институти и фирми в сферата на медицината, фармацията, психическото здраве,  нутрициологията и иновациите, учени и преподаватели, разработили програмите, представители на партньорските институции в проекта.

 

Програмите са разработени съвместно Медицински университет – Пловдив и партньорите: Медицински университет — София, Национален център по заразни и паразитни болести, Национална спортна академия „Васил Левски“, Институт по молекулярна биология — БАН, Медицински университет — Плевен, Тракийски университет — Стара Загора, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Университет по хранителни технологии — Пловдив, както и преподаватели от асоциираните партньори Aristotle University of Thessaloniki (Гърция), Ecclesiastical Academy of Athens (Гърция), Democritus University of Thrace Medical School (Гърция), Site de Creil – GHPSO (Франция), Universita Campus Bio-Medico di Roma (Италия), University of West Attica (Гърция).

 

Регистрация за участие:

https://forms.office.com/e/ibWX98r375

 

Локация на събитието:

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Imperial+Plovdiv,+a+member+of+Radisson+Individuals/@42.1446609,24.7655543,17z/data=!4m20!1m10!3m9!1s0x14acd10b5639170b:0xf6dc2ac22b0ed2d2!2sHotel+Imperial+Plovdiv,+a+member+of+Radisson+Individuals!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.1446609!4d24.7681292!16s%2Fg%2F11c1p3yf6b!3m8!1s0x14acd10b5639170b:0xf6dc2ac22b0ed2d2!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.1446609!4d24.7681292!16s%2Fg%2F11c1p3yf6b?entry=ttu

 

ГАЛЕРИЯ