Проведе се събитие по акредитация на докторска програма „Медицина, психология и вяра“

Пловдивски университет

На 19-ти юни се проведе онлайн събитие по акдеридитиране на новата интердисциплинарна докторска програма „Медицина, психология и вяра“.

В събитието активна роля имаше експретна група, организирана от Националната агенция за оценяване и акредитация, представители на ректорското ръководство на ПУ, както и на деканското ръководство на Философско-историческия факултет. Основните параметри на програмата бяха изложени от доц. Адриана Любенова и екипа от ПУ, който работи по част от създаването на програмата.

В срещата, д-р Асен Бешков представи информация по съдържанието на учебния материал, разработено от екип от учени от катедра „Психиатрия и медицинска психология“, в МУ-Пловдив. Участие взе и проф. Атанасиус Капсалис, от Църковната академия в Атина, който също има важна роля в изготвянето на докторската програма.

Повече за нея може да откриете тук.