Лого
Партньори
МУ - Пловдив
Медицински университет Плевен
Тракийски университет Стара Загора
Медицински университет - София
Пловдивски университет
Университет по хранителни технологии
Национална спортна академия
Институт по молекулярна биология
Национален Център по заразни и паразитни болести

Асоциирани партньори: Aristotle University of Thessaloniki (Гърция), Ecclesiastical Academy of Athens (Гърция), Democritus University of Thrace Medical School (Гърция), Site de Creil – GHPSO (Франция), Universita Campus Bio-Medico di Roma (Италия), University of West Attica (Гърция)

 

Партньори в проекта са висши учебни заведения и научни институции, които имат съответния научен, изследователски и преподавателски потенциал в идентифицираните области на новите научни програми.

В посока на разработване на интердисциплинарни учебни програми в професионални направления участват:

– Тракийски университет Стара Загора и МУ-Плевен за разработване на 2 нови учебни програми – „Гериатрична медицина“ и „Палиативна медицина“, съвместно с медицинските им факултети (за трите университета професионалното направление ПН е 7.1. „Медицина“)

– МУ-София, МУ-Плевен и НЦЗПБ за разработване на нова съвместна програма „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории (за трите ВУЗ, ПН е 7.1. „Медицина“; за НЦЗПБ, ПН е 4.3. „Биологически науки“)

– Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за разработване на 3 нови учебни програми: Програма „Медицина, психология и вяра“ ще се реализира в ПН 7.1. „Медицина“ за МУ-Пловдив и за ПУ, ПН 2.4. „Религия и теология“; за програма „Биостатистика“ ПН са: за МУ-Пловдив 7.1. Медицина и за ПУ – 4.5. „Математика“; за програма „Предприемачество и иновации във фармацевтичния бизнес“ ПН са: за МУ-Пловдив 7.3. „Фармация“ и за ПУ – 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“.

– Университета по хранителни технологии – Пловдив за разработване на нова учебна програма „Диететика“ (ПН за МУ-Пловдив е 7.1. „Медицина“ и за УХТ 5.11 „Биотехнологии“)

– Националната спортна академия „Васил Левски“ – София за разработване на нова учебна програма в областта на спортната физиология, кардиология и травматология (ПН за МУ-Пловдив 7.1. „Медицина“ и за НСА 7.5. „Здравни грижи“)

– Институт по молекулярна биология – БАН за разработване на нова учебна програма „Иновативни лекарства“ (ПН за МУ-Пловдив 7.3. „Фармация“ и за ИМБ-БАН 4.3. „Биологически науки“)