Нови групи за обучения по чужди езици на представителите на МФ и ФФ

Обучение по чужди езици на представителите на МФ и ФФ

Уважаеми представители на академичния състав на МУ-Пловдив от МФ и ФФ,

Във връзка с изпълнението на проект „ОМНИА“ бихме желали да Ви уведомим, че има възможност за стартиране на нови групи за обучения по чужди езици при събиране на достатъчен брой желаещи.

В тези обучения могат да се запишат само преподаватели от Медицински и Фармацевтичен факултет, които не са участвали до момента в предходните обучителни курсове по чужди езици и ИКТ в рамките на проект „ОМНИА“.

Записването за езиковите курсове става със заявка на следният имейл Marina.Kostova@mu-plovdiv.bg с копие до omnia@mu-plovdiv.bg 

рок за записване е 29.09.2023г.) 

  

Общ езиков курс – Б1 + 

/общ хорариум – 80 ч./   

онлайн обучение    

Професионална терминология – Б2  

/общ хорариум – 24 ч./   

присъствено обучение   

Английски език   

   

   

Немски език   

   

   

Френски език   

   

   

Италиански език   

   

   

Латински език