Мобилности на специализанти, преподаватели и студенти от МУ-Пловдив ще се договорят с обществена болница във Франция

Мобилности на специализанти, преподаватели и студенти от МУ-Пловдив ще се договорят с обществена болница във Франция

На 6 юли 2022 г. проф. д-р Диляна Вичева, дм, зам.-ректор на МУ-Пловдив по международно сътрудничество и проектна дейност и координатор на Проект ОМНИА посети обществената болница SITE DE CREIL – GHPSO в департамент Оаз, Франция.
В рамките на визитата бяха проведени преговори за обсъждане на споразумение между Медицински университет – Пловдив и лечебното заведение. Координатор от френска страна участва в разработването и изпълнението на една от 9-те нови съвместни специалности по Проект ОМНИА – „Спортна физиология, спортна травматология и спортна кардиология”, която се създава съвместно от МУ-Пловдив, НСА „Васил Левски“ и болницата.

Във фокуса на провелите се работни срещи във Франция бе предстоящото реализиране на мобилности на специализанти, преподаватели и студенти от МУ-Пловдив за летни и преддипломни стажове по Проект ОМНИА. Домакини и гости обсъдиха и изграждането на дългосрочен международен обмен на преподаватели, докторанти, постдокторанти и специализанти от двете институции.

Магистърската програма „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“ има за цел да подготви лекари за участие в екипите, обезпечаващи спортни състезания и мероприятия, в професионални и аматьорски спортни клубове. Те ще могат да преценяват ефективността на заниманията с физическо възпитание и спорт, отчитайки използваните методи и средства за тренировка и функционалните възможности на спортистите. Очаква се първите студенти да бъдат приети през новата академична 2022/2023 г. в Медицински университет – Пловдив. Обучението в магистърската програма „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“ и още 8 нови мултидисциплинарни докторски и магистърски програми ще се осъществява съвместно с медицинските университети в София и Плевен, Националния център по заразни и паразитни болести, Института по молекулярна биология на БАН, ПУ „Паисий Хилендарски“, Университетът по хранителни технологии, НСА „Васил Левски“ и Тракийския университет – Стара Загора. Асоциирани партньори по проекта са Aristotle University of Thessaloniki (Greece), Ecclesiastical Academy of Athens (Greece), Democritus University of Thrace Medical School (Greece), Site de Creil – GHPSO (France), Universita Campus Bio-Medico di Roma (Italy), University of West Attica (Greece).

Учебните планове и програми на новите специалности са разработени и се реализират в рамките на проект ОМНИА, финансиран по процедура „Модернизация на висшите училища“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.