На 11-и и 12-ти декември 2023 г., в конферентна зала „Пловдив“, в хотел „Империал“, гр. Пловдив се проведе кариерна борса „Медицина, спорт и нутрициология“. Представители на бизнеса и потенциални работодатели представиха, под формата на лекции и презентации, своята дейност пред студенти, които се обучават в нови съвместни учебни програми, разработени в рамките на проект „Омниа“. Събитието беше посветено на 2 нови съвместни магистърски програми, по които през 2023 г. започна обучение – „Диететика“ и „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“. За създаването на тези програми работеха екипи от учени и преподаватели от Медицински университет – Пловдив, Университет по хранителни технологии — Пловдив и Национална спортна академия „Васил Левски“ – София. Събитието се посети от над 100 участници и предостави платформа за директни разговори между студентите и работодателите, в подкрепа на бъдещата професионална реализация на студентите.

Регистрация за участие:
https://forms.office.com/e/ibWX98r375

Локация на събитието:

 

ГАЛЕРИЯ