Прием на документи за четири нови специалности започна в Медицински университет-Пловдив. Те са акредитирани и вече тече записването за „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“, „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“, „Биостатистика“ и „Диететика“. Специалностите са част

Уважаеми представители на академичния състав на МУ-Пловдив от МФ и ФФ, Във връзка с изпълнението на проект "ОМНИА" бихме желали да Ви уведомим, че има възможност за стартиране на нови групи за обучения по чужди езици при събиране на достатъчен брой

Напомняме, че до 28 юли 2023 г. включително, имате възможност да подадете документи за кандидатсване по специалността „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология" в ОКС Магистър. Подаването на документи се осъществява онлайн, през сайта на МУ-Пловдив. Програмата е разработена от

На 19-ти юни се проведе онлайн събитие по акдеридитиране на новата интердисциплинарна докторска програма "Медицина, психология и вяра". В събитието активна роля имаше експретна група, организирана от Националната агенция за оценяване и акредитация, представители на ректорското ръководство на ПУ, както и

Лекционен курс Магистърска програма „Диететика“ Книгата „Заболявания, свързани с храните и храненето“ на проф. д-р Пенка Гацева и доц. д-р Виктория Атанасова се издава за първи път в България. Тя съдържа пълния набор лекции по едноименния предмет от магистърска програма „Диететика“, създадена

Проф. Любима Деспотова-Толева: Палиативните грижи са важна част при лечението на пациентите с тежки заболявания и такива в терминален стадий. В България продължава да липсва структурирана система за полагане на подобен тип дългосрочни грижи. "Палиативните грижи са подход, който подобрява качеството на живот на пациентите

Обучението ще се осъществява съвместно с още 8 образователни и научни институции от страната и 6 университета от чужбина, Медицински университет – Пловдив подготвя 9 нови мултидисциплинарни докторски и магистърски програми, в които обучението да се осъществява съвместно с медицинските университети

На 6 юли 2022 г. проф. д-р Диляна Вичева, дм, зам.-ректор на МУ-Пловдив по международно сътрудничество и проектна дейност и координатор на Проект ОМНИА посети обществената болница SITE DE CREIL – GHPSO в департамент Оаз, Франция.В рамките на визитата бяха

Бъдещите медици се запознават с различни икономически специалности, за да придобият знания за функционирането на една фирма 270 студенти от Медицински университет – Пловдив се включиха в пилотно обучение по предприемачество, единствено по рода си в България. Курсът, който е разработен

Бъдещите медици се запознаха с теми като „Работа в екип“, „Разрешаване на конфликти“, „Управление на времето“, „Управление на стреса“ и „Методи за ефективно учене“ Успешно приключи обучението по т.нар. „меки умения“ за студенти от Медицински университет – Пловдив. В него се