Прием на документи за четири нови специалности започна в Медицински университет-Пловдив. Те са акредитирани и вече тече записването за „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“, „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“, „Биостатистика“ и „Диететика“. Специалностите са част

Лекционен курс Магистърска програма „Диететика“ Книгата „Заболявания, свързани с храните и храненето“ на проф. д-р Пенка Гацева и доц. д-р Виктория Атанасова се издава за първи път в България. Тя съдържа пълния набор лекции по едноименния предмет от магистърска програма „Диететика“, създадена

Проф. Любима Деспотова-Толева: Палиативните грижи са важна част при лечението на пациентите с тежки заболявания и такива в терминален стадий. В България продължава да липсва структурирана система за полагане на подобен тип дългосрочни грижи. "Палиативните грижи са подход, който подобрява качеството на живот на пациентите

Обучението ще се осъществява съвместно с още 8 образователни и научни институции от страната и 6 университета от чужбина, Медицински университет – Пловдив подготвя 9 нови мултидисциплинарни докторски и магистърски програми, в които обучението да се осъществява съвместно с медицинските университети

На 6 юли 2022 г. проф. д-р Диляна Вичева, дм, зам.-ректор на МУ-Пловдив по международно сътрудничество и проектна дейност и координатор на Проект ОМНИА посети обществената болница SITE DE CREIL – GHPSO в департамент Оаз, Франция.В рамките на визитата бяха

Бъдещите медици се запознават с различни икономически специалности, за да придобият знания за функционирането на една фирма 270 студенти от Медицински университет – Пловдив се включиха в пилотно обучение по предприемачество, единствено по рода си в България. Курсът, който е разработен

Бъдещите медици се запознаха с теми като „Работа в екип“, „Разрешаване на конфликти“, „Управление на времето“, „Управление на стреса“ и „Методи за ефективно учене“ Успешно приключи обучението по т.нар. „меки умения“ за студенти от Медицински университет – Пловдив. В него се