Уважаеми представители на академичния състав на МУ-Пловдив от МФ и ФФ, Във връзка с изпълнението на проект "ОМНИА" бихме желали да Ви уведомим, че има възможност за стартиране на нови групи за обучения по чужди езици при събиране на достатъчен брой

Напомняме, че до 28 юли 2023 г. включително, имате възможност да подадете документи за кандидатсване по специалността „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология" в ОКС Магистър. Подаването на документи се осъществява онлайн, през сайта на МУ-Пловдив. Програмата е разработена от

На 19-ти юни се проведе онлайн събитие по акдеридитиране на новата интердисциплинарна докторска програма "Медицина, психология и вяра". В събитието активна роля имаше експретна група, организирана от Националната агенция за оценяване и акредитация, представители на ректорското ръководство на ПУ, както и