Лекционен курс Магистърска програма „Диететика“ Книгата „Заболявания, свързани с храните и храненето“ на проф. д-р Пенка Гацева и доц. д-р Виктория Атанасова се издава за първи път в България. Тя съдържа пълния набор лекции по едноименния предмет от магистърска програма „Диететика“, създадена

Проф. Любима Деспотова-Толева: Палиативните грижи са важна част при лечението на пациентите с тежки заболявания и такива в терминален стадий. В България продължава да липсва структурирана система за полагане на подобен тип дългосрочни грижи. "Палиативните грижи са подход, който подобрява качеството на живот на пациентите